Corona: Hoe en wat? De nieuwste wetenschappelijke benadering.

Zo’n beetje iedereen die niet onder een steen leeft heeft ervan gehoord: Het coronavirus (Covid-19). Overal horen we dingen, wordt er wantrouwen door slechte nieuws- en persberichten gekweekt of komt er nieuwe informatie die de bekende tegenspreekt. Hoe zit dat nou? Wat zijn feiten waar we ons in ieder geval deels aan kunnen oriënteren?

Ik heb vandaag een cursus gevolgd met de nieuwste informatie omtrent het coronavirus. Gezien het grote aantal misinformatie dat overal verspreid wordt is deze blog vandaag geheel met studies geschreven (waarvan sommige echter niet peer-reviewed). Zo kun jij nu ook écht wetenschappelijk op de hoogte zijn omtrent feiten van Covid-19.

Wat is het Coronavirus, Covid-19?

Laten we beginnen met de basics. Wat is het coronavirus oftewel Covid-19? De 19 komt van het jaartal 2019. Het is een luchtwegaandoening. Herkenbaar aan de uitsteeksels van de proteïnen die als een kroon (corona) uitsteken uit het celmembraan. Het behoort tot de RNA-virussen zoals de mazelen, polio of HIV). We weten wereldwijd eigenlijk te weinig over het virus om een optimale behandeling op de IC te kunnen bewerkstelligen.

Ziektebeloop

De incubatietijd bedraagt gemiddeld 2-14 dagen. Bij 80% gaat de ziekte met milde symptomen voorbij zonder dat daar een ziekenhuisopname voor nodig is.

Echter ontwikkelen 20% van de besmettingen ernstige klachten zoals ademhalingsproblemen, pijn op de borst of neurologische symptomen.

Het gros van de overlijdensgevallen zijn meestal mensen met onderliggend lijden (zie risicofactoren). Vooral westerse ziektes, spreek ‘’welvaartsziektes’’ bepalen het ziekteverloop van corona.

Heel frappant: In wijken die een lagere sociaaleconomisch status hebben is de risico van ernstig beloop van ziekte veel groter volgens een studie die NIET peer-reviewed is.

Verspreiding

Het sterftepercentage van covid-19 ligt bij 3,85% (dit is niet alleen in Nederland). Het aantal besmettingen van COVID-19 is veel hoger dan bij SARS of MERS. Enkel door deze snelle verspreiding maakt Covid-19 meer slachtoffers. Dit komt met name omdat het virus rond de keel en neus zwerft.

Stress verlaagt de hoeveelheid melatonine in het lichaam. Dit zou nog eens een negatieve impact kunnen hebben op de tolerantie van het virus. Stressmanagement en melatonine dragen bij aan een minder heftig verloop van de ziekte. Ook een goed dag- en nacht ritme helpt daar dus bij! Te veel nieuws kijken of stressen over het coronavirus werkt de ziekte in de hand.

Het is mogelijk om drager te zijn. Dat betekent dat je het virus hebt met weinig of zonder klachten. Deze mensen kunnen wel degelijk andere mensen besmetten.

Risicofactoren

Wanneer je beïnvloed wordt door bijvoorbeeld het nieuws met ‘’Ik moet kostte wat kostte voorkomen dat ik ziek word’’, kan een kuchje al gauw aanvoelen als corona. Je immuunsysteem zal reageren op de stres. Door die stres ben je vatbaarder door infectie. -Stres maakt ons vatbaarder voor virussen, er wordt nogal wat stres gecreëerd in Nederland en wereldwijd als we kijken naar het nieuws. Ook dit is wetenschappelijk bewezen.

Wie niet te maken heeft met het virus en het nieuws negeert/niet te serieus neemt kan snel bagatelliseren. Het is wel degelijk een ingrijpend virus. Maar zo ingrijpend dat er een Lock down nodig is?

Uit onderzoek blijkt dat het risico bij kinderen lager ligt dan eerst gedacht, daarom zijn de basisscholen weer geopend. De ernst van de klachten heeft niet alleen te maken met het aantal virusdeeltjes waarmee je besmet raakt. Het is een samenspel. Iemand met een slechte conditie zal een klein aantal virusdeeltjes veel grotere inbreuk op de gezondheid maken dan bij iemand met een betere conditie.

Auto-immuunziektes kunnen het ziekteverloop van COVID-19 verergeren. Vooral als je medicijnen erbij neemt, bijvoorbeeld prednison.

Hoe hoger je BMI, hoe hoger de kans op een ernstig ziektebeloop. Met name de kans op beademingsapparatuur wordt vergroot. Hoe zwaarder de persoon, hoe groter de kans op ernstig ziekteverloop of IC.

Immuniteit

Niet in alle gevallen van besmetting bouw je immuniteit op. Als je zonder moeite het virus nu bedwingt kan het mogelijk een tweede keer ook bedwongen worden.

De ziekte zelf overwinnen blijkt zoals bij veel andere besmettelijke ziektes in veel gevallen een betere aanpak dan isolatie (lock down).

Isolatie is een manier van bestrijding die niet ideaal is; Het vermijden van een zwak immuunsysteem is ideaal. We kunnen niet spreken over immuniteit omdat er maar een klein aantal van de Nederlanders besmet geraakt is. Waarschijnlijk is het virus hierdoor nog jaren actief.

Waarom worden mannen eerder ziek dan vrouwen met bijvoorbeeld het coronavirus? Dit komt doordat mannen beduidend meer ACE2 receptoren in het lichaam hebben. Daardoor heeft het virus meer aangrijpingspunten. Het virus gebruikt mogelijk deze receptoren om het lichaam binnen te dringen. Ze zitten in je longen, slijmvliezen, darmen en hart.

Ik ben fit en gezond, kan ik het coronavirus krijgen?

Mensen die fit zijn sterven ook aan nieuwe ziektes. In de 15e eeuw kwamen volledig fitte Native Americans in contact met besmette Europeanen, zij brachten de pokken. Slechts 20-50% van de besmette Europeanen stierven eraan, bij de Native Americans bijna 100%. Theoretisch gezien kan iedereen het coronavirus krijgen omdat het een nieuw virus is.

Hoe zit het nou met vaccins?

Momenteel is er nog geen vaccin beschikbaar. Maar moet je dan dit vaccin nemen zodra het beschikbaar is?

Als je echt tot de risicogroep behoort is de remedie beter dan de kwaal. Voor fitte mensen is die remedie ernstiger dan de kwaal, oftewel: de schade van een vaccin kan groter zijn dan gewoon ziek zijn en vervolgens genezen. We weten dat het nemen van een vaccin ook niet zonder risico is.

Als je kijkt naar de isolatie die de risicogroep ongelukkig maakt in verhouding met de bijwerkingen van een vaccin kan er mogelijk een concessie gemaakt worden. Als deze groep veiliggested kan worden door een vaccin dan is dat in vergelijking wellicht beter als je kijkt naar levensvreugde in plaats van opgesloten in angst zitten.

What doesn’t kill you makes you stronger

Hoe vaker je ziek wordt hoe meer getraind je immuunsysteem is. Natuurlijk maakt het allemaal aanspraak op je micronutriënten. Deze dienen aangevuld te worden. Met suppletie is dit prima mogelijk. Hoe ernstig het verloop van een ziekte is hebben wij met onze leefstijl zelf in de hand.

Vitamine C verkort het verblijf op de IC

Er werden 6 studies gevonden waarbij aan ic-patiënten 2 gram vitamine C per dag oraal werd toegediend. Dit verkorte het totale ic-verblijf met 8,6%. Er werden 3 studies gevonden waarbij patiënten aan de beademing lagen. Patiënten die vitamine C kregen hadden 18,2% minder lang beademing nodig. Als je kijkt naar de kosten van één dag IC (rond de 10.000 Euro) of qua tijd dat je een naasten moet missen die er ligt, dan kunnen dit soort percentages tóch het verschil maken.

Wat kan een orthomoleculair therapeut bij covid-19 voor me betekenen?

Als je Covid-19 hebt gehad, is het dan verstandig om neen orthomoleculair therapeut in te schakelen? Als je een periode ziekenhuis achter de rug hebt ben je waarschijnlijk afgeknapt. Niet alleen je spiermassa maar ook andere weefsels worden volledig afgebroken om de gezondheid in stand te houden. Waarschijnlijk word je door een infuus gevoed. Zo loop je natuurlijk een groot tekort op.

Sommige mensen verliezen zoveel spiermassa dat ze opnieuw moeten leren lopen. Dan kom je niet meer weg met een schijf van 5 menu. Alleen als we kijken naar je maag is deze een deel van zijn functie ‘’vergeten’’ om vaste voeding te verteren. Zo hebben patiënten zeker baat om van de ziekte te herstellen door contact op te nemen met een orthomoleculair therapeut.

Doe wat je kan! Als je nu obesitas hebt, doe er dan iets aan. Het virus zal waarschijnlijk nog een tijdje bestaan. Maak jezelf dus geen risicopatiënt! Jij bent dus verantwoordelijk voor je eigen gezondheid en die van anderen.

Voedingsstoffen ter ondersteuning van de immuniteit

 • Vitamine C en zink methionine (bij voorbaat met koper)
 • Vitamine K (max. 100mcg bij bloedverdunners) en vitamine D
 • Glutathion en NAC
 • Resveratrol
 • Kurkuma
 • Am J Respir Crit Care Med. 2017 Jun 15;195(12):1673. doi: 10.1164/rccm.201609-1810LE. Particle Exposure and the Historical Loss of Native American Lives to Infections. Ghio AJ1. 7
 • Lancet Infect Dis. 2020 Mar 31. pii: S1473-3099(20)30234-6. doi: 10.1016/S1473-3099(20)30234-6. [Epub ahead of print] Estimating case fatality rates of COVID-19. Kim DD1, Goel A2.
 • Updated: 2020-05-04 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/ question-and-answers-hub/ * bron: The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak. Rothan HA1, 2020
 • Clin Infect Dis. 2020 Apr 9. pii: ciaa415. doi: 10.1093/cid/ciaa415. [Epub ahead of print] Obesity in patients younger than 60 years is a risk factor for Covid-19 hospital admission. Lighter J1,2, et al
 • Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi. 2020 Mar 2;48(0):E004. doi: 10.3760/cma.j.cn112148-20200220-00105. [Epub ahead of print] [Clinical characteristics and outcomes of 112 cardiovascular disease patients infected by 2019-nCoV]. Peng YD1, Meng K1, Guan HQ1, Leng L1, Zhu RR1, Wang BY1, He MA2, Cheng LX1, Huang K1, Zeng QT1.
 • Psychological Stress and Covid-19: Interactions with Gut Microbiome and Circadian Rhythm in Driving Symptom Severity George Anderson https://www.researchgate.net/profile/George_Anderson8/publication/ 340418206_Psychological_Stress_and_Covid-19_Interactions_with_Gut_Microbiome_and_Circadian_Rhythm_in_Driving_Symptom _Severity/links/5e87b19e4585150839bd322a/Psychological-Stress-and-Covid-19-Interactions-with-Gut-Microbiome-and-Circadian Rhythm-in-Driving-Symptom-Severity.pdf
 • -Int J Mol Med. 2020 Apr 14. doi: 10.3892/ijmm.2020.4575. [Epub ahead of print] Zinc and respiratory tract infections: Perspectives for COVID-19 (Review). Skalny AV1, et al
 • -Adv Nutr. 2019 Jul 1;10(4):696-710. doi: 10.1093/advances/nmz013. The Role of Zinc in Antiviral Immunity. Read SA1,2, Obeid S3, Ahlenstiel C3, Ahlenstiel G1,2.
 • Vitamine K pre prints

Dofferhoff, A. S., Piscaer, I., Schurgers, L. J., Walk, J., van den Ouweland, J. M., Hackeng, T. M., … & Janssen, R. (2020). Reduced Vitamin K Status as A Potentially Modifiable Prognostic Risk Factor in COVID-19.

 • -Biochem Biophys Res Commun. 2010 Jul 2;397(3):420-4. doi: 10.1016/j.bbrc.2010.05.108. Epub 2010 May 27. Inhibitory effects of glutathione on dengue virus production. Tian Y1, Jiang W, Gao N, Zhang J, Chen W, Fan D, Zhou D, An J.
 • -Respir Med Case Rep. 2020 Apr 21:101063. doi: 10.1016/j.rmcr.2020.101063. [Epub ahead of print] Efficacy of glutathione therapy in relieving dyspnea associated with COVID-19 pneumonia: A report of 2 cases. Horowitz RI1,2, Freeman PR2, Bruzzese J3.
 • -Am J Physiol Endocrinol Metab. 2020 May 1;318(5):E830-E833. doi: 10.1152/ajpendo.00150.2020. Epub 2020 Apr 20. Biological plausibility for interactions between dietary fat, resveratrol, ACE2, and SARS-CoV illness severity. Horne JR1, Vohl MC1.
 • -In Vivo. 2015 Jan-Feb;29(1):1-4. Curcumin suppression of cytokine release and cytokine storm. A potential therapy for patients with Ebola and other severe viral infections. Sordillo PP1, Helson L2.
 • 2019 Mar 27;11(4). pii: E708. doi: 10.3390/nu11040708. Vitamin C Can Shorten the Length of Stay in the ICU: A Meta-Analysis. Hemilä H1, Chalker E2. Een meta-analyse 37 IV
Dit bericht is gepost in Nieuws. Bookmark de link.